F.A.Q. in video

Algemeen

Pensioen in Nederland

Wat is het verschil tussen pensioen bij een pensioenfonds of bij een verzekeraar?

Pensioen bij een scheiding

Wat staat er in een UPO? UPO = Uniform Pensioen Overzicht

https://youtu.be/Z1bGfGBwX_U

Het verschil tussen de leeftijd dat je pensioen krijgt en wanneer je AOW ontvangt.

Wat is het verschil tussen een vast en variabel pensioen?

Eerst een hoger pensioen en daarna een lagere uitkering? Of precies andersom?

Pensioen bij arbeidsongeschiktheid of overlijden

Wat is er geregeld voor mijn partner als ik niet meer kan werken of kom te overlijden?

Wat is er geregeld voor mijn kinderen als ik niet meer kan werken of kom te overlijden?

Algemeen – fragmenten

Uitleg flexibiliseringstool.

Bouw je altijd pensioen op via je werkgever?

Kan ik pensioenen van verschillende werkgevers samenvoegen?

Welke bedragen staan bij Mijnpensioenoverzicht.nl

Hoe werkt AOW? Wanneer krijg ik dat en hoe veel krijg ik?

Wat is een risicopensioen?

Wat is een goed pensioen?

Wat is partnerpensioen?

Wat gebeurt er met mijn pensioen als ik overlijd en geen partner en / of kinderen heb?

Wanneer ben ik een partner?

Waar moet je opletten bij een echtscheiding als het gaat om pensioen?

Wat is het verschil tussen verevening en conversie van pensioen bij een echtscheiding?

Wat staat er in een Uniform Pensioenoverzicht (UPO)?

Wat staat op Mijnpensioenoverzicht.nl?

Wat betekent het korten van pensioenen?

Uitzendingen

Het Pensioenakkoord: in gesprek over de toekomst van pensioen.

Keuzes die je kan maken als je met pensioen gaat.

Heeft u uw pensioen goed geregeld?